Home  |  Contact Us  |  Terms  |  Shopping Cart  |  Site Map 

Search  

Order Online or Call Us:  1-626-607-1138 
FREE SHIPPING ON EQUIPMENT ORDERS OVER $95 - DISC ORDERS OVER $50

  Browse by Catagory:  

Vietnamese DVD  Vietnamese VCD  Karaoke Player Wireless Microphones  Wire Microphones Karaoke Mixer  Mixing Amplifier   Speakers Complete Systems Accessories

Dĩa tặng được chúng tôi chọn ngẫu nhiên và không có giá trị quy đổi thành tiền cũng như thay thế bằng dĩa khác. Miễn phí gửi hàng trong 48 tiểu bang của nước Mỹ cho hóa đơn từ $50.00 trở lên.


IDOLpro UHF-329 UHF Band Dual Professional Wireless Microphone /w Signal Indicator <font color="red">NEW MODEL 2015  </font>
IDOLpro UHF-520 Dual Professional Wireless Microphone with Automatic Transmitter Setup <font color="red"> NEW MODEL 2015</font>
IDOLpro IPS-550 10" Woofer 500W Professional Karaoke Speakers
IDOLpro UHF-329 UHF Band Dual Professional Wireless Microphone /w Signal Indicator NEW MODEL 2015

UHF329Regular price: $299.00Sale price: $255.00
IDOLpro UHF-520 Dual Professional Wireless Microphone with Automatic Transmitter Setup NEW MODEL 2015

UHF-520Regular price: $599.00Sale price: $525.00
IDOLpro IPS-550 10" Woofer 500W Professional Karaoke Speakers

IPS550Regular price: $409.99Sale price: $368.00
Add Speaker Stand (1 pair): 
IDOLpro IPS-1000 800W Professional Studio Quality Karaoke Speakers
Idolpro IPS-620 10" Woofer 600W Professional Karaoke Speakers
IDOLPRO IP-6000 10 Channel Equalizer 1500W Professional Console Mixing Amplifier
IDOLpro IPS-1000 800W Professional Studio Quality Karaoke Speakers

ips1000Regular price: $1,099.00Sale price: $895.00
Idolpro IPS-620 10" Woofer 600W Professional Karaoke Speakers

ips620Regular price: $700.00Sale price: $525.00
IDOLPRO IP-6000 10 Channel Equalizer 1500W Professional Console Mixing Amplifier

ip6000Regular price: $1,400.00Sale price: $1,195.99
IDOLpro 400W Vietnamese 2TB Hard Drive Professional Karaoke System
Phim Viet Nam Huong Que - 7 DVDs
Phim Viet Nam - Giong To Cuoc Doi - 10 DVDs
IDOLpro 400W Vietnamese 2TB Hard Drive Professional Karaoke System

vietsystem4Regular price: $1,999.00Sale price: $1,375.00
Phim Viet Nam Huong Que - 7 DVDs

dhq7Regular price: $9.00Sale price: $7.50
Phim Viet Nam - Giong To Cuoc Doi - 10 DVDs

dgtcdRegular price: $12.00Sale price: $9.50
Phim Viet Nam - To Dong Vuong Van - 8 DVDs
Phim Lich Su Trung Quoc Long Tieng - Dai Nu Hoang Vo Tac Thien - Phan 2 & 3
Phim Viet Nam - Vet Seo Cuoc Doi - 13 DVDs
Phim Viet Nam - To Dong Vuong Van - 8 DVDs

dtdvvRegular price: $16.00Sale price: $14.50
Phim Lich Su Trung Quoc Long Tieng - Dai Nu Hoang Vo Tac Thien - Phan 2 & 3

dnhvtt23Regular price: $25.00Sale price: $22.50
Phim Viet Nam - Vet Seo Cuoc Doi - 13 DVDs

dvscdRegular price: $18.00Sale price: $15.50
Phim Hong Kong Long Tieng - Chan Troi Mo Uoc 2 - 48 Tap
3 DVD Ca Nhac Van Son 51- Ha Noi Viet Nam - Mua Thu Tinh Yeu - Fall In Love
Phim Viet Nam - Suc Nang Tinh Tham - 13 DVDs
Phim Hong Kong Long Tieng - Chan Troi Mo Uoc 2 - 48 Tap

dctmu2Regular price: $19.00Sale price: $17.50
3 DVD Ca Nhac Van Son 51- Ha Noi Viet Nam - Mua Thu Tinh Yeu - Fall In Love

dvs51Regular price: $29.00Sale price: $26.50
Phim Viet Nam - Suc Nang Tinh Tham - 13 DVDs

dsnttRegular price: $17.00Sale price: $15.50
Phim Han Quoc Long Tieng - Tinh Yeu Chinh Dang - 10 DVDs
DVD Ca Nhac Asia - Lien Khuc Mua Xuan - 2 DVD
DVD Ca Nhac Paris By Night 113 - Thuy Nga - Mung Tuoi Me  <font color=" red"> Pre-order Only</font>
Phim Han Quoc Long Tieng - Tinh Yeu Chinh Dang - 10 DVDs

dtycdRegular price: $17.00Sale price: $14.50
DVD Ca Nhac Asia - Lien Khuc Mua Xuan - 2 DVD

dlkmxRegular price: $19.00Sale price: $16.50
DVD Ca Nhac Paris By Night 113 - Thuy Nga - Mung Tuoi Me Pre-order Only

dmtmRegular price: $25.00Sale price: $24.50
Phim Viet Nam Tinh Cam - Hanh Phuc Cua Nguoi Khac - 13 DVDs
Phim Hong Kong Long Tieng - Tuong Lai Rong Mo - 32 Tap
Phim Viet Nam - 7 La Bai 8 DVDs
Phim Viet Nam Tinh Cam - Hanh Phuc Cua Nguoi Khac - 13 DVDs

dhpcnkRegular price: $18.00Sale price: $15.50
Phim Hong Kong Long Tieng - Tuong Lai Rong Mo - 32 Tap

dtlrmRegular price: $14.00Sale price: $12.50
Phim Viet Nam - 7 La Bai 8 DVDs

d7lbRegular price: $14.00Sale price: $7.50
Phong Su Tet - Xuan Xum Vay - 6 DVDs
DVD Ca Nhac Xuan - Gala Nhac Viet 5 - Xuan Dat Viet Tet Que Huong - 2 DVDs + 1 CD
Ca Nhac Cam On Tinh Nguoi - Mua Rung 7 - 2 DVDs
Phong Su Tet - Xuan Xum Vay - 6 DVDs

dxxvRegular price: $12.00Sale price: $9.50
DVD Ca Nhac Xuan - Gala Nhac Viet 5 - Xuan Dat Viet Tet Que Huong - 2 DVDs + 1 CD

dgala5Regular price: $12.00Sale price: $9.50
Ca Nhac Cam On Tinh Nguoi - Mua Rung 7 - 2 DVDs

dcotnRegular price: $19.00Sale price: $17.50
Ca Nhac Noi Lai Tinh Xua - Manh Quynh , Phi Nhung - 2 DVDs
Phim Hong Kong Long Tieng - Duong Doi Trac Tro - 48 Tap
Phim Trung Quoc Long Tieng - Tan Tieu Ngao Giang Ho - Phan 1,2 &3
Ca Nhac Noi Lai Tinh Xua - Manh Quynh , Phi Nhung - 2 DVDs

dnltxRegular price: $12.00Sale price: $9.50
Phim Hong Kong Long Tieng - Duong Doi Trac Tro - 48 Tap

dddttRegular price: $19.00Sale price: $17.50
Phim Trung Quoc Long Tieng - Tan Tieu Ngao Giang Ho - Phan 1,2 &3

dttngh123Regular price: $39.00Sale price: $32.50
Phim Hong Kong Long Tieng - Canh Gioi Truyen - 7 DVDs
Phim Trung Quoc Long Tieng - Dai Nu Hoang Vo Tac Thien - Phan 1
Phim Truyen Trung Quoc Long Tieng - My Nhan Thien Ha Duong Cung Yen - Phan 1
Phim Hong Kong Long Tieng - Canh Gioi Truyen - 7 DVDs

dcgtRegular price: $14.00Sale price: $10.50
Phim Trung Quoc Long Tieng - Dai Nu Hoang Vo Tac Thien - Phan 1

ddnhvtt1Regular price: $14.00Sale price: $11.50
Phim Truyen Trung Quoc Long Tieng - My Nhan Thien Ha Duong Cung Yen - Phan 1

dmnthRegular price: $8.00Sale price: $5.50

Home  |  About Us  |  Terms  |  Shopping Cart  |  Search  |  Returns


Shopping with us is 100% secured. Yahoo! store provides us with the highest SSL encryption available.

©Copyright AsianMV.Com. All rights reserved.