Home  |  Contact Us  |  Terms  |  Shopping Cart  |  Site Map 

Search  

Order Online or Call Us:  1-626-607-1138 
FREE SHIPPING ON EQUIPMENT ORDERS OVER $95 - DISC ORDERS OVER $50

  Browse by Catagory:  

Vietnamese DVD  Vietnamese VCD  Karaoke Player Wireless Microphones  Wire Microphones Karaoke Mixer  Mixing Amplifier   Speakers Complete Systems AccessoriesDĩa tặng được chúng tôi chọn ngẫu nhiên và không có giá trị quy đổi thành tiền cũng như thay thế bằng dĩa khác. Miễn phí gửi hàng trong 48 tiểu bang của nước Mỹ cho hóa đơn từ $50.00 trở lên.


IDOLpro UHF-329 UHF Band Dual Professional Wireless Microphone /w Signal Indicator <font color="red">NEW MODEL 2015  </font>
IDOLpro UHF-520 Dual Professional Wireless Microphone with Automatic Transmitter Setup <font color="red"> NEW MODEL 2015</font>
IDOLpro IPS-550 10" Woofer 500W Professional Karaoke Speakers
IDOLpro IPS-1000 800W Professional Studio Quality Karaoke Speakers
IDOLpro UHF-329 UHF Band Dual Professional Wireless Microphone /w Signal Indicator NEW MODEL 2015

UHF329Regular price: $299.00Sale price: $255.00
IDOLpro UHF-520 Dual Professional Wireless Microphone with Automatic Transmitter Setup NEW MODEL 2015

UHF-520Regular price: $599.00Sale price: $525.00
IDOLpro IPS-550 10" Woofer 500W Professional Karaoke Speakers

IPS550Regular price: $409.99Sale price: $368.00
Add Speaker Stand (1 pair): 
IDOLpro IPS-1000 800W Professional Studio Quality Karaoke Speakers

ips1000Regular price: $1,099.00Sale price: $895.00
Idolpro IPS-620 10" Woofer 600W Professional Karaoke Speakers
IDOLPRO IP-6000 10 Channel Equalizer 1500W Professional Console Mixing Amplifier
IDOLpro 400W Vietnamese 2TB Hard Drive Professional Karaoke System
IDOLpro 800W 2TB Hard Drive Vietnamese Karaoke System Built-in Equalizer With Dual Professional Wireless Microphones Package
Idolpro IPS-620 10" Woofer 600W Professional Karaoke Speakers

ips620Regular price: $700.00Sale price: $525.00
IDOLPRO IP-6000 10 Channel Equalizer 1500W Professional Console Mixing Amplifier

ip6000Regular price: $1,400.00Sale price: $1,195.99
IDOLpro 400W Vietnamese 2TB Hard Drive Professional Karaoke System

vietsystem4Regular price: $1,999.00Sale price: $1,375.00
IDOLpro 800W 2TB Hard Drive Vietnamese Karaoke System Built-in Equalizer With Dual Professional Wireless Microphones Package

BBGSYS10Regular price: $2,999.00Sale price: $2,345.00
Phim Thai Lan An Do - Tinh Yeu Va Dinh Menh - Phan 8
Phim Trung Quoc Long Tieng - Than Long Nhan Ta - Phan 1 & 2
Phim Hong Kong Long Tieng - Tan Loc Dinh Ky 2015 - Phan 1 &2
Phim Han Quoc Long Tieng - Loi Nguyen Bi An - Phan 1 & 2 - 12 DVDs
Phim Thai Lan An Do - Tinh Yeu Va Dinh Menh - Phan 8

dtyvdm8Regular price: $14.00Sale price: $11.48
Phim Trung Quoc Long Tieng - Than Long Nhan Ta - Phan 1 & 2

dtlnt12Regular price: $32.00Sale price: $29.50
Phim Hong Kong Long Tieng - Tan Loc Dinh Ky 2015 - Phan 1 &2

dtldk12Regular price: $24.00Sale price: $21.50
Phim Han Quoc Long Tieng - Loi Nguyen Bi An - Phan 1 & 2 - 12 DVDs

dlnba12Regular price: $24.00Sale price: $21.48
Phim Viet Nam - Nguoi Thuong Ke Nho - 7 DVDs
Phim Viet Nam - Mo Hoang - 10 DVDs
Phim Viet Nam - Mat Lua - Phan 1
Phim Hong Kong Long Tieng - Hoa Khoi Canh Vien - 32 Tap
Phim Viet Nam - Nguoi Thuong Ke Nho - 7 DVDs

dntknRegular price: $9.00Sale price: $7.50
Phim Viet Nam - Mo Hoang - 10 DVDs

dmhRegular price: $12.00Sale price: $9.50
Phim Viet Nam - Mat Lua - Phan 1

dmtp1Regular price: $7.00Sale price: $5.50
Phim Hong Kong Long Tieng - Hoa Khoi Canh Vien - 32 Tap

dhkcvRegular price: $15.00Sale price: $13.50
Phim Viet Nam - Mot Van Phong Luat Su - 14 DVDs
Phim Hong Kong Long Tieng - Quan Truong Hiem Hoc - 32 Tap
Phim Viet Nam - Mat Na Thien Than 10 DVDs
Phim Viet Nam - Do Doc 10 DVDs
Phim Viet Nam - Mot Van Phong Luat Su - 14 DVDs

dmvplsRegular price: $19.00Sale price: $17.50
Phim Hong Kong Long Tieng - Quan Truong Hiem Hoc - 32 Tap

dqthhRegular price: $15.00Sale price: $13.50
Phim Viet Nam - Mat Na Thien Than 10 DVDs

dmntt10Regular price: $14.00Sale price: $12.50
Phim Viet Nam - Do Doc 10 DVDs

dpvnddRegular price: $12.00Sale price: $9.50
Phim Han Quoc Long Tieng - Giai Dieu Tinh Yeu - Phan 1,2,3
Phim Viet Nam - No An Tinh 13 DVDs
DVD Asia 76 - Hanh Trinh Mot Giac Mo - Ca Nhac
Phim Hong Kong Long Tieng - Bat Coc Lien Hoan - 32 Tap
Phim Han Quoc Long Tieng - Giai Dieu Tinh Yeu - Phan 1,2,3

dgdty123Regular price: $24.00Sale price: $20.50
Phim Viet Nam - No An Tinh 13 DVDs

dnatRegular price: $17.00Sale price: $15.50
DVD Asia 76 - Hanh Trinh Mot Giac Mo - Ca Nhac

asia76Regular price: $26.00Sale price: $24.50
Phim Hong Kong Long Tieng - Bat Coc Lien Hoan - 32 Tap

dbclhRegular price: $15.00Sale price: $13.50
Phim Han Quoc Long Tieng - Yeu Dai Kho 8 DVDs
Phim Han QUoc Long Tieng - Su That Cua Doi - 24 Tap
Phim Han Quoc Long Tieng - Nu Sinh Pha An
Phim Hong Kong Long Tieng Luc Tieu Phung & Hoa Man Lau - Phan 1 & 2
Phim Han Quoc Long Tieng - Yeu Dai Kho 8 DVDs

dydkRegular price: $14.00Sale price: $11.50
Phim Han QUoc Long Tieng - Su That Cua Doi - 24 Tap

dstcd24Regular price: $17.00Sale price: $14.99
Phim Han Quoc Long Tieng - Nu Sinh Pha An

dnspaRegular price: $14.00Sale price: $11.50
Phim Hong Kong Long Tieng Luc Tieu Phung & Hoa Man Lau - Phan 1 & 2

ltp12Regular price: $24.00Sale price: $21.50

Home  |  About Us  |  Terms  |  Shopping Cart  |  Search  |  Returns


Shopping with us is 100% secured. Yahoo! store provides us with the highest SSL encryption available.

©Copyright AsianMV.Com. All rights reserved.