Home  |  Contact Us  |  Terms  |  Shopping Cart  |  Site Map 

Search  

Order Online or Call Us:  1-626-607-1138 
FREE SHIPPING ON EQUIPMENT ORDERS OVER $95 - DISC ORDERS OVER $50

  Browse by Catagory:  

Vietnamese DVD  Vietnamese VCD  Karaoke Player Wireless Microphones  Wired Microphones Karaoke Mixer  Mixing Amplifier   Speakers Complete Systems AccessoriesClick to enlarge

Nguoi Cha Tuyet Hao - Daddy Good Deeds - Phim Hong Kong Tron Bo 5 DVDsComplete Set Of 7 DVDs

Audio: Vietnamese/Cantonese

Video: Excellent Quality 100% Real DVD

Diễn Viên:
 • Hạ Vũ
 • Mă Tuấn Vĩ
 • Chung Gia Hân

  Hạ Vũ đóng vai chủ tiệm cầm đồ, Linda là con gái Hạ Vũ. Mă Tuấn Vỹ sẽ theo đuổi Linda Mạch Trường Thanh, Chung Gia Hân và Lạc Đồng sẽ vào vai 3 người con của Hạ Vũ. Hồ Định Hân đóng vai vợ của Mạch Trường Thanh và là chị dâu của Chung Gia Hân. Tiêu Chính Nam có thể nảy sinh quan hệ t́nh tay ba với đôi vợi chồng Mă Tuấn Vỹ và Chung Gia Hân.  DNCTHRegular price: $14.99Sale price: $6.50
 •  


  Shopping with us is 100% secured. Yahoo! store provides us with the highest SSL encryption available.

  ©Copyright AsianMV.Com. All rights reserved.  Asianmv.com-Huge selection of vietnamese movies is Upfront